Thiết bị lạnh

Bàn lạnh salad công nghiệp Happys 1200 HWA-1200S

22.015.000 ₫

Bàn Lạnh Salad Công Nghiệp Happys 1200 HWI-1200S (CÓ QUẠT)

30.001.000 ₫

Bàn lạnh salad công nghiệp Happys 1500 HWA-1500S

24.504.000 ₫

Bàn Lạnh Salad Công Nghiệp Happys 1500 HWI-1500S (CÓ QUẠT)

32.402.000 ₫

Bàn lạnh salad công nghiệp Happys 1800 HWA-1800S

27.177.000 ₫

Bàn Lạnh Salad Công Nghiệp Happys 1800 HWI-1800S (CÓ QUẠT)

34.585.000 ₫

Bàn mát inox công nghiệp cao cấp Happys HWI-1200TR (CÓ QUẠT)

25.966.000 ₫

Bàn mát inox công nghiệp cao cấp Happys HWI-1500TR (CÓ QUẠT)

28.037.000 ₫

Bàn Mát Inox Công Nghiệp Cao Cấp Happys HWI-1800TR (CÓ QUẠT)

30.909.000 ₫

Bàn Đông inox công nghiệp cao cấp Happys HWI-1200TF (CÓ QUẠT)

28.801.000 ₫

Bàn Đông inox công nghiệp cao cấp Happys HWI-1500TF (CÓ QUẠT)

31.202.000 ₫

Bàn Đông Inox Công Nghiệp Cao Cấp Happys HWI-1800TF (CÓ QUẠT)

33.492.000 ₫
Hiển thị từ 1 đến 12 của 17 (2 Trang)